Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Jaworzyna Śląska - Miasto Kolei 2010
 


Plan
Plan Imprezy
godz. 09:00 rozpoczęcie imprezy, otwarcie wystawy taboru kolejowego miedzy innymi lokomotyw ET22, SM42 - PKP Cargo
godz.09:00 przejazdy drezynami spalinowymi po stacjigodz.
10:30 przyjazd autobusu szynowego Kolei Dolnośląskich z Legnicy
godz. 11:00 – 14:00 rozpoczęcie „III Powiatowych Zawodów Drezynowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaworzyny Śląskiej”
godz. 11:00 – 16:00 przejazdy szynobusem KD do Muzeum Przemysłu i Techniki, zwiedzanie z przewodnikiem
godz. 11:00 – 13:00 zwiedzanie nastawni wykonawczej oraz dysponującej z przewodnikiem
godz. 12:00 – 13:00 pokaz specjalnej grupy Straży Ochrony Kolei
godz. 13:00 odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Ls60 – 01 z okazji zakończenia remontu
godz. 14:30 zakończenie zawodów drezynowych ogłoszenie wyników wręczenie nagród
godz. 16:00 zakończenie imprezy występ zespołu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 UWAGA!!! 
Program imprezy może ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od organizatorów

REGULAMIN

    "III Powiatowe Zawody Drezynowe o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej"
1.    Uwagi ogólne:
a.  Zawody zostaną rozegrane w dniu 03 VII 2010 r. na torze nr 41 na parkingu przy ulicy Powstańców (stacja PKP Jaworzyna Śląska) , w godzinach 11:00-14 :00;
b.    Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonego regulaminem odcinka toru przy pomocy oddanej do użytku zawodników drezyny ręcznej.
c.    Przejazdy zaliczane do klasyfikacji generalnej odbywają się na dystansie 2x100m (liczonych po osi toru).
d.    W szczególnych warunkach Organizator może zmienić dystans, bez podania przyczyn, zachowując równe szanse dla wszystkich startujących.
e.    W przypadku większej ilości startów dokonanych przez jedna drużynę do klasyfikacji końcowej zalicza się najlepszy wynik (chyba że drużyna zażyczy sobie aby było inaczej).f. W zawodach drezynowych każda z ekipy startującej może wystartować w zawodach w poszczególnej kategorii wiele razy dla poprawienia swojego wyniku. Warunkiem jest ponowne wniesienie  opłaty startowej. g)Uwaga każda osoba może brać udział tylko w jednej z kategorii. Zgłoszenie się w jednej  z kategorii uniemożliwia wystartowanie w innej również gdy będzie inna osoba w składzie.

2.    Zawodnicy:
a.    W zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny.
b.    O zakwalifikowaniu drużyny do startu decyduje:
        i.    kolejność zgłoszeń nie determinuje konkretnej godziny startu,
        ii.    uiszczenie opłaty przewidzianej w cenniku.
c.    Uczestnicy zawodów zaliczani będą do pięciu kategorii:
VIP - zaproszeni przez Organizatorów goście specjalni,
KOBIECA - drużyny złożone z kobiet,
JUNIOR - członkowie drużyny nie mogą w dniu zawodów być starsi niż 14 lat,
RODZINNA – drużyny złożone z jednej osoby dorosłej i jednego dziecka do lat 14-tu.
OPEN - kategoria otwarta - dla wszystkich.
d.    Zgłoszenia można dokonywać przed terminem zawodów pocztą elektroniczną na adres:
sokibp@jaworzyna.net  lub dl2@o2.pl z podaniem imion i nazwisk, wieku oraz telefonu kontaktowego startujących, bądź bezpośrednio na miejscu startu w dniu zawodów.
e.    Zawody maja charakter otwarty - w związku z tym mogą w nich brać udział wszystkie osoby, za wyjątkiem tych, których do startu nie dopuszczą Organizatorzy ze względu na zastrzeżenia co do stanu trzeźwości i innych okoliczności, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowi i bezpieczeństwa uczestników imprezy.
f.    Drużyny mogą startować nieograniczoną liczbę razy, ale tylko w jednej z kategorii i w jednym składzie; jednakże każde zgłoszenie i start drużyny  wymaga wniesienia opłaty startowej.

3.    Jazda testowa:
a.    Przed zajęciem miejsca na drezynie startujący zostaną przeszkoleni z zasad napędzania i hamowania drezyny; w przypadku kolejnego startu przeszkolenie nie jest wymagane.
b.    Drużynom przysługuje jazda testowa; na życzenie startujących, w jeździe testowej może uczestniczyć Sędzia Techniczny.
c.    W trakcie jazdy testowej zawodnicy musza obowiązkowo wykonać próbę hamowania, dotyczy to jadących drezyna po raz pierwszy.

4.    Przejazd do klasyfikacji:
a.    Na miejscu startu zawodnicy stosują się do wskazówek Sędziego Startującego.
b.    Start następuje na sygnał podany przez Sędziego Startującego.
c.    Pomiar czasu rozpoczyna się, gdy przednia oś drezyna znajdzie się za linia startu.
d.    Przejazd odbywa się po wyznaczonym odcinku torów na długości 200m (mierzonych w osi toru), przy czym podzielony jest on na 2 etapy:
        i.    pierwszy etap: od miejsca startowego do miejsca nawracania (zaznaczonego tablicą ze znakiem „nakazu zawracania”) to 100m; po ich pokonaniu drużyna musi rozpocząć hamowanie i zatrzymać pojazd na przestrzeni 20m,
        ii.    drugi etap: zmieniając kierunek jazdy należy wrócić do miejsca startu i przekroczyć linię mety.
e.    Wyścig kończy się w momencie przejechania pierwszą osią pojazdu przez linię mety
f.    Po przekroczeniu linii mety zawodnicy musza obowiązkowo rozpocząć hamowanie, aby zatrzymać drezynę przed wyznaczonym przez tablicę ze znakiem „STOP” końcem toru,
g.    Uniesiona w górę chorągiewka Sędziego w trakcie przejazdu oznacza, że zawodnicy musza niezwłocznie zatrzymać drezynę i wrócić do miejsca startu z prędkością umożliwiającą natychmiastowe zatrzymanie pojazdu,
h.    Schodzenie z pokładu pojazdu w trakcie jazdy jak i w miejscu zawracania przez  któregokolwiek z członków drużyny jest kategorycznie zabronione, a nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu skutkuje natychmiastowa dyskwalifikacją drużyny; od decyzji Komisji Sędziowskiej w takim wypadku nie ma odwołania,
i.    W celu ułatwienia zawracania, po wyhamowaniu pojazdu na półmetku, dozwolone jest odepchnięcie się od podłoża jedną nogą, przy czym druga stopa musi się znajdować się stale na pokładzie drezyny,
j.    Dla przejazdów w kategorii "JUNIOR" Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa mogą wyznaczyć osobę upoważnioną do wsparcia zawodników przy starcie i nawrocie na półmetku; pomoc ta będzie jednakowa dla wszystkich drużyn,
k.    Kategorycznie zabroniona jest jakakolwiek ingerencja osób trzecich w przebieg przejazdu w trakcie pokonywania trasy zawodów; każde naruszenie tej zasady skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny; od decyzji Komisji Sędziowskiej w takim wypadku nie ma odwołania.

5. Postanowienia końcowe:a. Zawodnicy dokonując swojego zgłoszenia w zawodach akceptują niniejszy regulamin i jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby.c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania zawodów.

d. W przypadku osób nieletnich, do startu w zawodach wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, do przedłożenia podczas zapisów.
6. Ogłoszenie wyników końcowych w poszczególnych kategoriach oraz uroczystość wręczenia nagród odbędzie się po zakończeniu przejazdów około godziny 14:30. 

7.Cennik (wpisowe) - Zawody Drezynowe
VIP                Brak opłaty
KOBIECA     5zł/ drużyna
JUNIOR         Brak opłaty
RODZINNA    5zł/ drużyna
OPEN             5zł/ drużyna 
*Opłata pobierana będzie przy zapisach ekip startujących. 
• Zebrane pieniądze będą przeznaczone na remont drezyny WMB10L- 6404.
Kolejna edycja tej imprezy już w przyszłym roku serdecznie zapraszamy!

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja