Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Uwaga!!!
 

Apel o interwencję w sprawie dewastacji stacji Jedlina Zdrój

Jako Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej wystosowaliśmy  pismo do n/w adresatów , w którym prosiy o pilną interwencję wszystkich zainteresowanych stron w sprawie dewastacji majątku kolejowego na stacji Jedlina Zdrój (linia nr 286).

 Fot. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej Fot. Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej

W piśmie piszemy, że  członkowie stowarzyszenia „od dłuższego czasu obserwują daleko idąca dewastację w/w stacji, złodzieje przy pomocy palników gazowych wycinają szyny oraz inne elementy stalowe nawierzchni kolejowej”. Do listu dołączyliśmy dokumentacje fotograficzną stacji Jedlina Zdrój.

Pismo skierowano do:
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu,
Straż Ochrony Kolei we Wrocławiu,
Ministerstwa Infrastruktury,
Pana Marka Łapińskiego – marszałka województwa dolnośląskiego,
Urządu Miasta Jedliny Zdróju 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Materiał zamieszczono rownież na stronie Rynku Kolejowego pod adresem:
http://www.rynek-kolejowy.pl/19204/Apel_o_interwencje_w_sprawie_dewastacji_stacji_Jedlina_Zdroj__zdjecia.htm

inż. Łukasz Romaniecki

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja