Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Letnie Przesilenie
 

Po około 40 latach przerwy na bocznicę kolejową, prowadzącą z Jaworzyny Śląskiej do Pastuchowa (długość 4,8 km) wjedzie czynna lokomotywa parowa. 30 sierpnia br. będą kręcone sceny do filmu „Letnie Przesilenie” w reżyserii Michała Rogalskiego, realizowanego przez Wrocławskie studio ABM.  Na teren bocznicy wjedzie pociąg zestawiony z parowozu TKt48-18 oraz ośmiu wagonów towarowych (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku). Od godzin porannych do wieczora kręcone będą sceny wzdłuż torów kolejowych na ulicy Spółdzielczej. Dla potrzeb filmu zostanie również wykorzystana drezyna Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej - WM10L-6404 Zostanie na niej zainstalowana kamera nagrywająca sceny z udziałem kolejowych eksponatów. Wjazd pociągu parowego na bocznicę będzie wydarzeniem historycznym, ze względu na fakt, iż ostatni czynny parowóz jeździł po tej bocznicy w latach siedemdziesiątych. Była to lokomotywa parowa TKi3 będąca własnością Fabryki Cukru w Pastuchowie.
Bocznica została użyczona Stowarzyszeniu Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej przez Gminę  Jaworzyna Śląska. Stowarzyszenie zgromadziło na niej zabytkowe lokomotywy spalinowe oraz drezyny, miłośnicy kolei  z Jaworzyny dbają także o stan techniczny bocznicy. W dniach 21-22.09.13 r. podczas trwania II Wystawy Lokomotyw Spalinowych w Jaworzynie Śląskiej Stowarzyszenie będzie możliwość przejazdu drezynami na trasie do Pastuchowa.

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja