Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Nasze Imprezy
 

- Złożenie  do Narodowej Agencji Młodzież projekt pn. „Szlakiem Zapomnianych Linii Kolejowych”, którego celem było, sporządzenie materiału fotograficznego, historycznego trzech wybranych linii kolejowych dolnego śląska. Zebrany został bogaty materiał, który to wykorzystaliśmy przy wydaniu folderu.

 - Organizacja obchodów 160 lecia linii kolejowej Wrocław- Świebodzice, z tej okazji udekorowano EN57, która przyjechała w planie pierwszego pociągu z roku 1843. Na Jaworzyńskiej poczekalni przygotowano wystawę pamiątek związanych z historią kolei Wrocławsko – Świebodzickiej.

 - Działania na rzecz ochrony bocznicy po byłej Cukrowni Pastuchów, która to dzięki naszym działaniom nie została fizycznie rozebrana wraz z likwidacją cukrowni. Dziś torowisko jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Jaworzyny Śląskiej.

 - Organizacja Ogólnopolskich Zlotów Drezyniarzy. Wychodząc naprzeciw organizacjom skupiających ludzi, których pasją są drezyny oraz nieczynne szlaki kolejowe, stowarzyszenie zorganizowało pierwszy zlot w 2005 roku we Wolsztynie. Uznaliśmy, że właśnie w tym miejscu i przy okazji Parady Parowozów, jest możliwość spotkania się wszystkich pasjonatów drezyn i szkaków kolejowych. 

 - Organizacja przejazdów drezynowych na linii Bystrzyckiej,

stowarzyszenie wraz z Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Świdnica, przy pomocy PKP PR Wrocław, zorganizowało w dniach 2-3 wrześniu 2006 roku przejazdy drezynowe po linii 285  Świdnica Kraszewice - Bystrzyca Górna- Zagórze Śląskie. Było to największe wydarzenie na tej linii od czasu zamknięcia  jej dla ruchu pasażerskiego na przełomie  roku 1989/1990r.

 

-Oficjalne przejazdy drezynowe na bocznicy Jaworzyna-Pastuchów. Dnia 18 lipca 2007 roku, przy okazji Pikniku Indiańskiego w Pastuchowie, Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze przejazdy drezynowe.

 -Organizacja "I Powiatowych Zawodów Drezynowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jaworzyny Śląskiej". Zawody odbyły się 12 lipca na torach zdawczo-odbiorczych ZPS Karolina. Dodatkową atrakcją były przejazdy do Pastuchowa drezynami spalinowymi. 

 - "150 Lecie Kolei na Ziemi Ząbkowickiej", oraz "100 Ząbkowickiej Kolejki Powiatowej", stowarzyszenie zostało zaproszone do współorganizacji obchodów  i przeprowadzenie cyklu imprez towarzyszących. Dzięki nam mieszkańcy  Ząbkowic mogli skorzystać z przejazdów drezynami oraz  uczestniczyć w otwartej rywalizacji podczas zawodów drezynowych.

 Stowarzyszenie zawsze brało aktywny udział w życiu Jaworzyńskiego Skansenu Parowozów, jako pierwsi napisaliśmy do ówczesnych władz gminnych o rozważenie możliwości przejęcia zaniedbanego majątku od PKP i utworzenia tan Muzeum. Dzięki naszym działanią doszło do spotkania przedstawicieli PKP, organizacji skupiających sympatyków kolei jak oraz przedstawicieli lokalnych władz. 

 W ubiegłą sobotę do Jaworzyny Śląskiej przyjechała grupka fascynatów kolejnictwa z Czech i Niemiec. Celem podróży był przejazd bocznicą kolejowa do Pastuchowa. Grupka ta podróżuje po całym kraju już od kilku lat i dokumentuje linie kolejowe z zawieszonym ruchem kolejowym oraz bocznice kolejowe. O bocznicy z Jaworzyny Śląskiej do Pastuchowa dowiedzieli się dzięki informacja zawartym na naszej stronie internetowej (www.smkjaworzyna.pl.tl) i poprosili o zorganizowanie specjalnego przejazdu z fotostopami. Pierwszy odcinek od przejazdu na ulicy Wolności w kierunku stacji pojechali w kabinie lokomotywy Ls60 – 01, a w dalszą podróż do Pastuchowa przejechali na pokładzie drezyny „Kolzam”. Miłośnicy kolei z Czech i Niemiec byli zachwycenie naszą bocznicą jak i odremontowanymi pojazdami.


od lewej Hans-Jürgen Schulz,Miroslav Veliš iIvan Vaško.

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja