Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Stop Likwidacji parowozów z Nysy
 

Witam, w dniu 26.09.2014r. nowy właściciel obiektów kolejowych w tym zabytków wpisanych do rejestru zabytków rozpoczął cięcie zabytkowego parowozu serii Ty2-1173 odstawionego przy Nyskim dworcu PKP.
Parowóz został sprzedany wraz z innymi wystawionymi kolejowymi eksponatami na  przetargu ogłoszonym przez PKP S.A.  (http://pkpsa.pl/pkpsa/przetargi/przetarg/przetarg.html?id=3403). Do przetargu mogły przystąpić instytucje kultury oraz inne podmioty zajmujące się ochroną zabytków oraz osoby fizyczne. Takie było założenie władz PKP S.A., jednak życie pokazało część z 24  kolejowych pojazdów zakupiła firma handlująca złomem, która ma swoja siedzibę  w Samborzu , wcześniej na stronie SMKJ podano, że była to firma z Imbramowic za co SMKJ przeprasza chodz skojarzenia były zrozumiałe ponieważ Panowie właściciele mają takie samo nazwisko. 

Z uzyskanych informacji wynika, iż właściciel firmy wiedział, że zakupił pojazdy objęte ochrona konserwatorską. Tłumaczenia o niewiedzy są bezzasadne, ponieważ zgodnie z postępowaniem nabywca musiał  złożył stosowne oświadczenie. Niemniej jednak działania PKP S.A. są przynajmniej nie zrozumiałe dla wielu Miłośników Kolei.

Dziś tj. 29.09.2014r. SMKJ dowiedziało się również, iż ten sam złomiarze zakupił zabytkowe wagony z Jaworzyny Śląskiej oraz Wałbrzycha Głównego. SMKJ w dniu wczorajszym wystąpiło do PKP S.A. o przekazanie informacji, kto jeszcze zakupił w w/w przetargu zabytki. Jednocześnie SMKJ wystąpiło do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków z informacją o w/w przetargu tak, aby dokonali doraźnych kontroli nad posiadanym w swoich ewidencjach zabytkami. Stowarzyszenie złożyło również zawiadomienie do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa przez PKP S.A., które przyczyniło się do częściowego pocięcia parowozu z Nysy.
Celem naszej akcji jest nagłośnienie problemu niszczenia zabytków wspisanych do rejestru zabytków.

Łukasz Romaniecki
SMKJ
o tym się pisze:

http://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski-wydanie-wieczorne/wideo/29-wrzesnia-2014/17054335

  1. http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/roznosci/historia-na-zlom/17037700
  2. http://www.wykop.pl/link/2179902/zabytkowy-parowoz-u-zlomiarza/
  3. http://www.rynek-kolejowy.pl/50782/Stare_parowozy_w%C2%A0Nysie_fotorelacja.htm
  4. http://www.forum.nysa.pl/viewtopic.php?p=265510&sid=21f42ff05099d54647a06616a07eb732
  5. http://www.radio.opole.pl/2014/wrzesien/wiadomosci/pocieli-zabytkowy-parowoz.html

 
 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja