Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.
  Szlakiem Zapomnianych Linii Kolejowych
 

"Szlakiem zapomnianych linii kolejowych"

              Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śl. to organizacja skupiająca ludzi, dla których kolej to źródło inspiracji i przedmiot zainteresowań. Została ona powołana w 2004 roku. Jej głównymi celami są: propagowanie wiedzy z zakresu kolejnictwa; krzewienie jej wśród ludzi młodych; dokumentowanie starych szlaków kolejowych poprzez zdjęcia, filmy video, modelarstwo. Pomysł z realizacją projektu zrodził się całkiem przypadkowo. Dowiedzieliśmy się o szkoleniu organizowanym przez Narodową Agencję Programu Młodzież we Wrocławiu. Tygodniowy program szkoleniowy, w którym to poznaliśmy sposoby pisana projektów, jak i wiele praktycznych porad, musiał przyczynić się do napisana przez nas własnego i ciekawego projektu, który zatytuowaliśmy „Szlakiem zapomnianych linii kolejowych”. Zakładał on zebranie materiałów historycznych o trzech liniach kolejowych, tj.: Świdnica Kraszewice – Jedlina Zdrój, Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok, Strzegom – Bolków – Marciszów (na odcinku Strzegom – Bolków). W tym celu w początkowym etapie odbyły się szkolenia z zakresu fotografii, BHP, turystyki oraz dziennikarstwa. Ze szkoleń tych mogli skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Jaworzyna Śląska. Poszukiwanie i gromadzenie materiałów przysporzyło nam wiele problemów, gdyż linie kolejowe, zbudowane przez Niemców ponad sto lat temu, posiadały słabe udokumentowanie historyczne i w dodatku w języku niemieckim.

            Po zebraniu i opracowaniu wiadomości przystąpiliśmy do drugiego etapu. Wykorzystaliśmy w nim posiadaną przez nas drezynę napędzaną silnikiem spalinowym, którą przemierzaliśmy wspomniane szlaki. Wesoła ekipa na pokładzie drezyny, wiatr we włosach, ciekawe widoki, szum i stukot żelaznych kół toczących się po szynach – były to dla nas wszystkich niezapomniane wrażenia. W trakcie przejazdów każdą z linii uwieczniliśmy na błonach fotograficznych oraz wykonaliśmy wiele szkiców i planów stacji. Każdego dnia, na koniec naszych eskapad organizowaliśmy ognisko z kiełbaskami – oczywiście w otoczeniu kolejowym! Podczas przejazdów nie obyło się bez wykolejeń i nieoczekiwanych zdarzeń (przebiegające sarny lub koty). Stan tych linii pozostawiał wiele do życzenia. Brakujące kawałki szyn, zdewastowane stacje i przystanki osobowe to niestety obraz zaniedbywanego i pozostawionego na pastwę losu majątku kolejowego.

            Ostatnim etapem projektu było opracowanie i wydanie folderu „Szlakiem zapomnianych linii kolejowych”. Przygotowanie publikacji do druku pochłonęło nam sporo czasu. Prosiliśmy nawet o przedłużenie terminu realizacji i zakończenia projektu. Dodatkowym utrudnieniem było ponowne drukowanie folderu, gdyż poprzedni został wydany z błędami z winy drukarni. Jako podsumowanie naszego projektu zorganizowaliśmy prezentację wydanego folderu oraz wycieczkę kolejką wąskotorową, wiodącą ze Starego Bojanowa do Wielihowa. Podczas niej wykorzystaliśmy zdobyte umiejętności, jak np. przewodnika kolejowego oraz fotograficzne i filmowe. Na końcu trasy w Wielihowie  obsługa pociągu zorganizowała nam ognisko. Po zakończeniu i złożeniu rozliczenia do Agencji czekaliśmy na pozytywne zakończenie i rozliczenie finansowe całego projektu. Został on  pozytywnie zaopiniowany i zamknięty.

            Realizacja projektu dała członkom Stowarzyszenia możliwość samorealizacji, pogłębienia wiedzy oraz pokazała społeczności lokalnej, że można robić coś pożytecznego dla siebie i dla innych. Była też dla nas znakomitą szkołą współpracy, odpowiedzialności za podjęte wyzwanie, pomimo często nieoczekiwanych przeszkód na drodze do celu. Zachęcam wszystkie organizacje do korzystania z pieniędzy Unii Europejskiej na tego typu projekty ze względu na możliwość realizacji swoich pomysłów i celów statusowych poszczególnych organizacji oraz znakomitej zabawy przy tym wszystkim zabawy.

            Na dzień dzisiejszy każdy z nas nadal zajmuje się koleją. Jako Stowarzyszenie organizujemy na przełomie kwietnia i maja kolejny, trzeci już Ogólnopolski Zlot Drezyniarzy Wolsztyn 2006.

Łukasz Romaniecki, koordynator projektu.

 

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja